Skip to main content

FileCompetitive Copier Proposals & Bids

kyocera task alpha 4551i and 5551i.pdf

insane cost per page for color!!!

Add Comment

Comments (4)

Newest · Oldest · Popular
Nie ma mnie w pracy do 2014-02-18.

Dear sender,
Thank you for your email.
I am out of the office, I will respond to your email on my return
Reagrds,
Anna


Uwaga: To jest odpowiedź automatyczna na wiadomość od użytkownika "New Clips Posted By Art Post" wysłano 2014-02-01
22:41:26.

To jest jedyne powiadomienie, które nadawca wiadomości otrzyma od tej osoby w czasie jej nieobecności.

Mając na uwadze ochronę zasobów naturalnych i zmniejszenie emisji CO2, prosimy o nie drukowanie tej wiadomości, chyba że jest to absolutnie konieczne. To conserve recourses and reduce CO2 emissions, please do not print this e-mail unless absolutely necessary. Ricoh Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18A wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000209402; NIP:521-012-55-78; REGON: 001052016; Kapitał zakładowy: 16.041.400 PLN; Numer rejestrowy ZSEIE: E002039W. Prezes zarządu I.P. Winham, Członkowie zarządu: David Mills, T. Nazaruk, M. Pergał. Wiadomość ta zawiera poufne i/ lub prawnie chronione informacje. Jeśli trafiła pod niewłaściwy adres lub jeśli otrzymał/a ja Pan/i pomyłkowo, należy poinformować o tym niezwłocznie nadawcę i zniszczyć wiadomość. Zabrania sie kopiowania i przesyłania tej wiadomości. This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
Post
×
×
×
×
Link copied to your clipboard.
×
×