Skip to main content

LegalTech® New York 2014

The Hilton New York,

With trade shows in both New York and Los Angeles, LegalTech® is the #1 Resource for law firms and legal departments to get hands-on practical information for improving their law practice management. 

LegalTech® provides an in-depth look at what the technological world has in store for you and your practice AND offers an expansive exhibit floor with the most extensive gathering of innovative products designed to meet your current and future technology needs. 

Address

1335 Avenue of Americas, New York, NY
Address

Who Is Attending

Add Comment

Comments (4)

Newest · Oldest · Popular
Nie ma mnie w pracy do 2014-02-18.

Dear sender,
Thank you for your email.
I am out of the office, I will respond to your email on my return
Reagrds,
Anna


Uwaga: To jest odpowiedź automatyczna na wiadomość od użytkownika "New Event: LegalTech® New York 2014" wysłano
2014-01-31 04:41:38.

To jest jedyne powiadomienie, które nadawca wiadomości otrzyma od tej osoby w czasie jej nieobecności.Mając na uwadze ochronę zasobów naturalnych i zmniejszenie emisji CO2, prosimy o nie drukowanie tej wiadomości, chyba że jest to absolutnie konieczne. To conserve recourses and reduce CO2 emissions, please do not print this e-mail unless absolutely necessary. Ricoh Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18A wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000209402; NIP:521-012-55-78; REGON: 001052016; Kapitał zakładowy: 16.041.400 PLN; Numer rejestrowy ZSEIE: E002039W. Prezes zarządu I.P. Winham, Członkowie zarządu: David Mills, T. Nazaruk, M. Pergał. Wiadomość ta zawiera poufne i/ lub prawnie chronione informacje. Jeśli trafiła pod niewłaściwy adres lub jeśli otrzymał/a ja Pan/i pomyłkowo, należy poinformować o tym niezwłocznie nadawcę i zniszczyć wiadomość. Zabrania sie kopiowania i przesyłania tej wiadomości. This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
Post
×
×
×
×
Link copied to your clipboard.
×
×